Konaklama işletmelerinde müşteri memnuniyetinin önemi her geçen gün daha çok ortaya çıkmakta….

 

Bu gelişim 1980 ler de ortaya çıkan “Total Quality Management” konseptinin servis işletmelerine olan beklenen etkisi.


 

 

Gerek dünya, gerekse ülkemiz de artık işletmeler orta ve uzun vadede karlılıklarını, fiyat esnekliğinden daha çok, “Toplam Misafir Memnuniyeti “ vasıtası ile sağlama yönünde ciddi arayış içindeler.

 

İşte “Infotel Total Quality Managment Program”, “INFO 9001” bu konuda işletmelerin en temel aracı.


 


 INFO 9001 programı sayesinde, işletmeler misafirlerinden gelen tüm talep, şikayet, memnuniyet bildirimlerini tek bir database altında tutabilmekte, sorunların hangi zaman da ne şekilde, kimin tarafından çözüldüğünü takip edebilmekte, bu şekilde kalite standartlarını tespit ve takip edebilmekteler.

 

Bu ise işletmelerde müşteri memnuniyeti ve eldeki kıt ve kıymetli kaynakların maksimum verimlilik içinde kullanılması yolunda tepe yönetime vaz geçilmez bilgilerin otomatik akışını sağlamakta…

 


 

Genel hatları ile INFO 9001 Total Quality Managment Programı, şu alt modüller den oluşmakta…….

 

·         ·         Data Girişi

·         ·         Çözüm Girişi

·         ·         Raporlar

·         ·         Ayarlar

 

 

Data Girişi

 

Gerek tesisteki misafirlerinizden, gerek çalıştığınız firma ve acenta temsilcilerinden, gerek nöbetçi müdür incelemeleri, gerek gizli denetim firmaları, gerekse anket formlarından gelen tüm talep, şikayet, memnuniyet bilgilerinin sistem e girildiği ana ekrandır.

 

 

Data girişi sisteme yetkili personel tarafından yapılmasını takiben sistem otomatik olarak bu konu ile ilgili departman ve/veya kişilere bir mesaj göndermekte ve yeni sorun girişini bildirmektedir.

 

Bu aşamada sorunun sisteme giriliş tarih ve saati otomatik olarak kaydedilmektedir.

 

 

 

Çözüm Girişi

 

 

Sisteme girilmiş olan tüm dataların istenen kriterlere göre izlenip, ilgili çözüm datalarının girildiği  program modülüdür.

 

 

Bu modül sayesinde, sorunun çözümü ile ile ilgili yapılan tüm işlemler, kullanılan malzemeler  sisteme girilmektedir. Dolayısı ile ay sonlarında talep veya sorunların çözümü ile ilgili olarak yapılan harcamalar raporlanabilmektedir.

 

Gene bu şekilde tüm sorunların hangi zaman aralığında çözüme ulaştırıldığı sistem tarafından tutulmakta ve dolayısı ile “standart çözüm süresi” ni aşan noktalar raporlanabilmektedir.

 

Bir talebin veya sorunun çözümü ile ilgili yapılan tüm yazışmalar INFO 9001 programı altına tutulmakta ve dosyalanmaktadır.

 

Bu şekilde misafirlerimize verilmiş olan indirim mektupları, hediye voucher ları kopyaları sistem de bulunmaktadır.

 


 

 

Raporlar

 

Sisteme girilmiş olan tüm datalar ve yapılan işler ile ilgili ihtiyaç duyulabilen her türlü rapor ve çıktı sistem tarafından hazırlanmakta ve kullanıma sunulmaktadır.

 


 

Bu şekilde işletme üst yönetimi tüm talep ve sorunların hangi saat aralıklarında, hangi departmanlar ve/veya alanlardan geldiği ile ilgili kritik bilgilere anında ulaşabilmekte dolayısı ile gereken tüm önlemleri öncelikli olarak planlayabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Bu şekilde misafirler tarafından bildirilen sorunların departmanlara göre dağılım oranları, sorun ve taleplerin geldiği mekanlara göre analiz bilgileri, taleplerin hangi kaynaklardan geldiği ile ilgili grafikler, personel data grafikleri, sorun ve taleplerin yoğunlaştığı zaman aralıkları ile ilgili bilgiler görülebilmektedir.

 

 

Dolayısı ile toplam kalite yönetimde maksimum misafir memnuniyetinin sağlanabilmesi için tüm araçlar eliniz altında bulunmaktadır….

 

Hemde anında, tek bir tuşa dokunarak…….*